Vstřebatelnost kurkuminu

Vysoká biologická dostupnost

Biologická dostupnost je klíčovým parametrem u přípravků na bázi kurkuminu. Cureit nabízí vysoký biologický účinek. Dalším významným benefitem je doba, po kterou Cureit působí v organismu.

Z grafického znázornění je zřejmé, že kurkuminoidy obsažené ve složce Cureit jsou v krvi přítomny až několik hodin. Této době se říká „terapeutické okno“ a čím déle trvá, tím pozitivnější efekt na lidské zdraví lze od přípravku očekávat.

Cureit je unikátní svou biologickou dostupností, která je mnohem vyšší než je biologická dostupnost jiných přípravků na bázi kurkuminu se zvýšenou absorpcí. Co se týče doby výskytu v organismu, ostatní přípravky mají obvykle nástup účinku v průběhu první hodiny a pak jejich koncentrace v těle rychle klesá, zatímco kurkuminoidy složky Cureit jsou v krvi přítomny po mnohonásobně delší dobu.

Co je to biologická dostupnost?

Biologická dostupnost je údaj vyjadřující podíl množství podané látky, která se v nezměněné nebo aktivní formě dostane na místo účinku.

Při podání léku nitrožilně je jeho biologická dostupnost 100%. Vždy ale záleží na pacientovi a na jeho metabolismu. Aby byla molekula biologicky dostupná, musí projít vnitřní střevní stěnou, jen tak účinně vstoupí do krevního oběhu. Při perorálním podávání se biologická dostupnost látek obecně snižuje, a to důsledkem neúplného vstřebávání a tzv. efektu prvního průchodu játry. Nástup účinku je pomalejší a jsou patrné rozdíly biologické dostupnosti, která se může lišit mezi různými lidmi, ale i u téhož člověka v závislosti na mnoha faktorech, včetně požitého jídla (proto je někdy nutné podáni na lačno nebo naopak s jídlem) nebo u preparátů různých výrobců (např. při různé rozpustnosti tablety).

Biologická dostupnost má důležitou roli při výpočtu dávkování u perorálního podávání a je jedním ze základních nástrojů farmakokinetiky.