Protizánětlivý účinek

doctor

Kurkumin má silné protizánětlivé účinky. Zánět je přirozenou reakcí našeho těla na boj proti cizorodým činitelům, pomáhá při obraně organismu a při procesu hojení. Bez zánětu by různé druhy bakterií a virů měly snadný přístup do našeho organismu, což by mohlo mít velice nežádoucí účinky na naše zdraví. Proto je tento krátkodobý zánět pro naše tělo přínosný. Naproti tomu, zánětlivý proces probíhající dlouhodobě (tzv. chronický zánět) představuje proces, který je pro naše tělo škodlivý.

Všechny záněty je nutné léčit včas, aby nepřešly do chronického, někdy celoživotního, stadia. Chronické záněty mohou mít nespecifické příznaky, jako je například únava, ale i některé výraznější příznaky. V každém případě vedou ke změnám v organismu. Chronická onemocnění jako např. cukrovka, onemocnění srdce, artritida, Alzheimerova choroba či různé degenerativní stavy bývají doprovázena výskytem nekontrolovaného zánětu.

Kurkumin dovede pomoci v boji proti chronickému zánětu, může zabránit jeho vzniku a dokonce ho léčit. Kurkumin má silné protizánětlivé vlastnosti a svou účinností se vyrovná některým protizánětlivým lékům.

Kurkumin zasahuje postižená zánětlivá místa na molekulární úrovni, a to v několika krocích. Blokuje molekulu zvanou NF-kB, která putuje do buněčných jader a spouští zde genové sekvence zodpovědné za zánět. Předpokládá se, že molekula NF-kB hraje hlavní roli při mnoha chronických onemocněních. Bylo prokázáno, že kurkumin ovlivňuje více než 700 genů a může omezit jak účinnost, tak syntézu cyklooxygenázy-2 (COX2) a 5-lipooxygenázy (5-LOX), stejně jako dalších enzymů, které se podílejí na zánětu.

Kurkuma potlačuje produkci řady zánětlivých reakcí a přináší tělu úlevu.