Deprese

Ddd_3

Deprese a úzkostné poruchy nedokážeme předvídat a ani se nedají zcela vyléčit. Příčiny nemusí být vždy zcela zřejmé, ale jedno je jisté – mozek v tu chvíli nefunguje tak, jak by měl. Kurkumin se jeví jako skvělý pomocník při ochraně mozkových funkcí a dokonce i jejich částečné regeneraci.  Uvádí se, že v případě depresí dovede být účinný stejně jako některá antidepresiva, ale na rozdíl od nich je bez vedlejších účinků.

Výzkumy ukazují, že kurkumin pozitivně ovlivňuje psychickou kondici a dovede účinně napomoci při stavech úzkosti, deprese či stárnutí mozku. Kurkumin zvyšuje hladinu serotoninu a dopaminu, klíčových neurotransmiterů spojených s depresí. Snížené hladiny serotoninu a dopaminu se často vyskytují právě při depresi, stresu a úzkosti.

Serotonin, působí jako přenašeč nervových vzruchů, v centrálním nervovém systému se podílí na vzniku nálad a ovlivňuje, mimo jiné, kvalitu spánku, nálady a emoce. Kurkumin ovlivňuje depresi také tím, že dovede redukovat zánět mozku.

Klinické studie prokázaly účinek kurkumy na psychické zdraví. Bylo zjištěno, že kurkumin působí jako antidepresivum, to znamená, že pomáhá při depresích a psychických poruchách. Tyto stavy se projevují ztrátou chuti do života, pasivitou, beznadějí, nespavostí a nechutenstvím.

Kurkumin působí na epifýzu, což je endokrinní žláza, která produkuje melatonin. Vědci se domnívají, že proces stárnutí je ovlivněn právě v epifýze, kdy zde dochází ke snížení produkce melatoninu. Melatonin působí jako antioxidant a pomáhá bojovat s volnými radikály. Je známo, že právě volné radikály jsou příčinou stárnutí. Poklesem produkce melatoninu se začinají projevovat potíže se spánkem a projevuje se celková únava organismu.

Vědecké studie potvrdily výrazné protizánětlivé účinky kurkuminu. Lidé, kteří užívali kurkumin v dávce 1000 mg po dobu 6 týdnů, vykazovali nižší hladinu zánětlivých cytokinů interleukin-1β a TNF-α v krvi, stejně jako nižší hladinu kortizolu v krvi. Toto je důležité zjištění, poněvadž zánět bývá spojován s mnoha psychiatrickými poruchami. Tito lidé po požití kurkuminu vykazovali vyšší hladinu neurotrofického faktoru (BDNF), což potvrzuje pozitivní vliv kurkuminu na kognitivní schopnosti a na zvýšení soustředění.